Levähtäisitkö vähän?

Mökki vuokrattavana Vuonislahdessa

Sielunhoitoterapia

Sielunhoitoterapia on ammatillista, kristillistä auttamistyötä. Ihminen on  fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja
 hengellinen kokonaisuus.

Sielunhoitoterapiassa ihmistä pyritään  auttamaan kokonaisvaltaisesti hänen yksityisyyttään, yksilöllisyyttään ja itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen.

Sielunhoitoterapian lähtökohtana on kristillinen ihmiskäsitys ja näkemys Jumalan eheyttävästä ja parantavasta työstä.