Kelvänsaaresta on hyvät mahdolli-
suudet osallistua Vuonislahden
kylän tapahtumiin kaikkina vuoden-
aikoina.

Tapahtumissa tapaat kyläläisiä ja
lomalaisia mm. lavatansseissa,
lauluilloissa, rantakalailloissa ja
kesätorilla.

Tapahtumakalenteriin voit tutustua
Vuonislahden sivuilla osoitteessa
www.vuonis.net. Sivuille pääset yllä
olevasta Vuoniskylät-linkistä.