Kelvänsaaresta on hyvät mahdolli-
suudet retkeilyyn lähiympäristössä.

Retket Kolille, nuotioretket, yöpyminen
kodassa tai laavussa ovat esimerkkejä retkitarjonnasta.

Tutustu lähiymypäristön retkiin ja
muihin aktiviteetteihin Vuonislahden
sivuilla,  jonne pääset yllä olevasta
Vuoniskylät-linkistä.