Kotikoulu     

 Koulun esittely
 Kotikoulu
 Tapahtumat
 Oppilaiden töitä
 Sijaintimme kartalla
 Yhteystiedot
 Vieraskirja
 Kummikirja
 Linkit
 Epals
 Etusivu
 
   
KOTIKOULU

Oppivelvollisen on lain mukaan osallistuttava perusopetuslain mukaiseen opetukseen tai saatava muualla tavoin perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Suomessa ei siis ole koulupakkoa, vaan oppivelvollisuuden voi suorittaa opiskellen esimerkiksi kotona tai muussa paikassa. Tämä ei edellytä viranomaisten lupaa, vaan on huoltajan päätettävissä.

Kotikoulussa oppivelvollinen ei käy kunnallista tai yksityistä koulua. Kukkumäen koulu toimii tällä hetkellä ns. kotikouluna, joka tarkoittaa sitä, ettemme saa tukea toiminnallemme sen enempää valtiolta kuin kunnaltakaan. Erilaiset kotikoulumuodot ovat olleet julkisuudessa vuonna 2005 johtuen muun muassa säästösyistä lakkautettujen ja lakkautettavien koulujen suuresta määrästä ja koulutoimen säästöistä, demokraattisen koulun perustamisesta ja valtioneuvoston nihkeästä asenteesta luvanvaraisia uusia yksityisiä kouluja kohtaan.

YHDYSLUOKKAOPETUS

Tutkimusten mukaan oppimistuloksissa ei ole eroa isojen ja pienten koulujen välillä, vaikka pienissä kouluissa opetus toimii yhdysluokkaopetuksena. Pienten koulujen hyvinä puolina ovat mm. turvallisuuden tunne, opetusryhmien pienuus, kasvatukselliset näkökulmat ja kodin ja koulun tiivis yhteistyö.

Yhdysluokkaopetuksesta on tehty lukuisia tutkimuksia, joista seuraavassa lainauksia kasvatustieteen tohtori Taina Peltosen tekemästä tutkimuksesta yhdysluokkaopetuksen eduista:
Yhdysluokkaopetusta pidetään koko koulun läpäisevänä kasvatusfilosofiana. Kansainvälisessä tutkimuksessa puhutaan multi-age-luokista, joita perustetaan juuri kasvatuksellisten etujen takia (esim. Mason-Burns 1997; Veenman 1995). Yhdysluokkaopetus tukeutuu sosiaalisen kasvatuksen etuihin ja nimenomaan yhteisöllisyyden kehittymiseen.

Kyläkouluissa opettajat ja oppilaiden vanhemmat ovat välittömämmässä kanssakäymisessä keskenään kuin suurissa koulutusyksiköissä. Koulun ja vanhempien yhteistyöstä Peltonen toteaa: Nykyisten opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulun on tehtävä yhteistyötä kotien kanssa. Tutkimusten mukaan lapsi hyötyy tällaisesta kasvatuksellisesta kehästä, positiivinen asenne kotoa kouluun heijastuu lapsen positiivisena asenteena kouluun ja oppimiseen.
KT Taina Peltonen

Aikakauslehtipäivä koulussa 15.11.2006