www.vuonis.net Päivitetty 15.08.2008
 Vuonislahden kyläseura ry:n julkaisuja n:o 1 Toimittanut Sirpa Sulopuisto   
            Dokumentti Kolista 1943